Rebalancing Den Haag
Rebalancing Den Haag
rebalancing

Chandaa

Chandaa Engwerda (1960) behaalde in 2007 haar diploma voor de Rebalancing Opleiding. Voordat zij Rebalancer werd, werkte Chandaa 20 jaar als verpleegkundige. Zij was gespecialiseerd in gynaecologie en obstetrie en begeleidde ouders rondom de geboorte van hun kind.

Chandaa: "Het aanraken van het lichaam vind ik een prachtige en directe manier om te werken aan bewustwording. Het lichaam geeft veel informatie over wie we zijn en hoe we onszelf en de wereld om ons heen beleven. Ik ervaar veel liefde, fascinatie en respect voor het menselijk lichaam. Het heeft het beste met ons voor en vaak ervaar ik dat er te weinig naar geluisterd wordt. Het geeft mij veel voldoening om mensen te begeleiden in het terugvinden van het contact met hun lichaam. Ik verbaas me elke keer weer welke verandering dat teweeg kan brengen."

Chandaa is lid van het Platform Rebalancing Nederland